U
Ulu'l-Azm: Sebat ve sabır ehli. Üstün kararlılık sahipleri. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.v.) için kullanılır.
Ulu'l-Emr: Emir ve yetki sahipleri. Müslümanlardan olan yöneticiler. Veliyyü'l-Emr. Bilginler.
Uli'l-Erham: Yakınlar, aralarında sıhri bağ olan, her zaman gözetilmeleri, korunmaları gereken yakın akrabalar.
Ummü'l-Kitab: Kitabın anası. Levh-i Mahfuz. Ezeli ilim.
Ummü'l-Kura: Şehirlerin anası. İlk Ev (Ka'be'nin) çevresinde kurulan ilk şehir. Mekke.
Umre: Sözlük anlamı ziyaret. Terim olarak, farz olan Hacc'ın zamanından başka bir zamanda Ka'be'yi ziyaret etmektir ki ihram, tavaf, sa'y, halk ve taksirden ibarettir.
Uzeyr: Yahudilerin Allah'a oğul olarak isnad ettikleri kişi. Bir görüşe göre bir peygamber veya salih bir insan.
Uzza: Cahiliyede bir put ismi.