Y
Yakîn: Gerçeğe ve vakıaya uygun ve hiç bir şüphe ile aksi düşünülmesi mümkün olmayan kesin bilgi, inanç, ilim. Her türlü kuşkunun ötesinde apaçık olan şey. Kur'anın bildirdiklerini hiç şüphesiz olarak görmeyi sağladığı için ölüm.
Ye'cüc ve Me'cüc: Tefsir kaynaklarına göre Hz. Nuh'un oğlu Yasef'in soyundan gelme iki kabile ismi.
Yemin: Sağ yan. Sağ. Zorlu yakalama; güç ve kudret. Hak. Bkz. Meymene.
Yemîn: Kuvvet ve sağlamlık sembolü olan sağ el'den gelir. Bir sözü Allah'ın ismini özel bir amaçla anarak güçlendirmek, yani yemin etmek. And, kasem.