"Zorbalık yaparak iman edenlere karşı galip gelmeye çalışırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla