" Cennete yalnızca müminler gireceklerdir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla