" Kaynar su, kan ve irinli su içeceklerdir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla